Nieuwsbrief 1/2013        
           
 

Maart 2013

   

Een 17e eeuws unicum in het Fries Museum

In het Volkskrant magazine van 2 maart 2013, besprak Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum, het schilderij 'Huwelijksportret van Isaac Abrahamsz Massa en Beatrix van der Laan' door Frans Hals (Afbeelding 1).

Afbeelding 1. Frans Hals, Huwelijksportet (1622), Rijksmuseum, Amsterdam.

Pijbes schrijft dat op 17e eeuwse portretten vrijwel niet werd gelachen. Dit schilderij van Frans Hals vormt hierop één van de weinige uitzonderingen. Er wordt weliswaar niet echt gelachen, maar beide echtelieden kijken ons wel glimlachend aan. Lachen werd gewantrouwd en geassocieerd met dwaasheid, aldus Pijbes. “Lachen sal bedwingen”, merkte een tijdgenoot van Frans Hals hierover op, immers, ook Jezus lachte voor zover bekend nooit. Pijbes kent echter een schilderij waarop Jezus als baby lachend wordt afgebeeld. Een unicum volgens hem. Dit schilderijtje is te zien in het Fries museum te Leeuwarden (Afbeelding 2).

Afbeelding 2. Lambert Jacobsz., Rust op de vlucht naar Egypte (1624), Fries Museum, Leeuwarden.


Bronnen
1. Wim Pijbes, Huwelijksportret van Isaac Abrahamsz Massa en Beatrix van der Laan, Volkskrant Magazine, 2 maart 2013.
2. Met dank aan Johan van der Veer, Fries Museum, Leeuwarden. Link.
3. Informatie over Lambert Jacobsz. (Joost van den Vondel schreef een huwelijksgedicht ‘Aen den bruidegom Lambrecht Jacobsz. met sijn bruidt Aechtjen Anthonis').

U ontvangt deze nieuwsbrief geheel gratis en zonder verdere verplichtingen omdat u zich via onze website heeft opgegeven.